Muziek tijdens onze ritualen

Tijdens onze zogenoemde Open Loge bijeenkomsten wordt een rituaal uitgevoerd waarbij muziek een belangrijke plaats inneemt. De Kapelmeester zoekt bij elk rituaal de muziek uit die passend is bij de essentie van het rituaal. Op deze pagina worden de afspeellijsten weergegeven met de muziek die tijdens de laatste Open Loges ten gehore is gebracht. Luister mee en proef iets van de sfeer!