De Vrijmetselarij

De maçonnieke werkwijze komt voort uit een eeuwenoude traditie, stammend uit de tijd van de Verlichting. Een periode waarin de basis voor verdraagzaamheid en democratie in onze westerse cultuur werd gelegd. Ondanks haar oude wortels, past de vrijmetselarij heel goed in deze tijd. De vrijmetselarij gaat over verdieping zoeken, zingeving vinden en op zoek gaan naar jezelf. In een tijd waarin de samenleving lijkt te verharden, waar het vaak draait om uiterlijkheden, kan de vrijmetselarij een rustpunt zijn en een baken. Vrijmetselarij gaat ook over de verhouding tot je medemensen. Over loskomen van dogma’s en respectvol omgaan met de ander. Niet alleen binnen een loge, maar ook in de wereld daarbuiten. De vrijmetselaar gebruikt rituelen en symbolen. Hij ziet zichzelf symbolisch als een ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om zijn plek in de samenleving in te kunnen nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Onze Loge

‘Ad Lucem et Pacem’ is een van de drie Haarlemse mannenloges en haar naam betekent ‘Naar licht en vrede’. De Loge is voortgekomen uit de Haarlemse Loge ‘Vicit Vim Virtus’. De afsplitsing heeft in 1926 plaatsgevonden, toen het ledenaantal te groot werd. We zijn trots op onze loge. Die telt momenteel ruim veertig leden, in de leeftijd van begin veertig tot ruim in de negentig. Niet alleen de grote verscheidenheid in leeftijd, maar ook de verschillen in levenservaring, werk en interesses maken de loge in onze ogen uniek. In een loge leer je mensen kennen die je in het dagelijks leven niet zo snel zou tegenkomen, wat een enorme verrijking kan bieden.

De leden van de loge noemen elkaar broeder en komen elke maandagavond bijeen. Er is ruimte voor traditie, verdieping, maar ook voor ontspanning. Tijdens de samenkomsten is respectvol omgaan met elkaar en vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor de vrijmetselarij? Wilt u zich aanmelden of heeft u behoefte aan meer informatie? Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellenden in het logegebouw. Het wordt gekenmerkt metOpen toegang. Ook voor niet vrijmetselaars. Aanmelding gewenst’.

Een andere mogelijkheid om kennis te maken met de vrijmetselarij en onze Loge is door contact op te nemen met onze voorlichter. U kunt dan een mail sturen waarna wij een afspraak met u zult maken.

Contact met onze loge

Wilt u als niet vrijmetselaar meer weten over de vrijmetselarij of over onze loge? Stuur een e-mail naar voorlichter@logeadlucemetpacem.nl of bel met onze voorlichter: 06 – 117 08 963

Wilt u visiteren neem dan contact op de secretaris: secretaris@logeadlucemetpacem.nl of bel met 06 – 542 58 100

Adres:
Ripperdastraat 13
2011 KG  HAARLEM

Routeplanning

Loge Ad Lucem et Pacem - Anno 1926